Privacy Statement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht de het Groene Lyceum bezoekers te informeren welke persoonsgegevens via onze websites worden verzameld. We verzamelen die gegevens om u zo goed mogelijk te informeren over de Het Groene Lyceum. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via onze website.

Cookies

Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics (bezoekersgegevens) en retargeting (advertentie doeleinden). Met deze gegevens kan het Groene Lyceum de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Inschrijving voor nieuwsbrief

Het Groene Lyceum biedt de mogelijkheid om in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan in het door ons gebruikte mailprogramma (Mailchimp). het Groene Lyceum biedt te allen tijde de mogelijkheid om af te melden door onderaan de nieuwsbrief te klikken op ‘afmelden’.

De gegevens die u achterlaat zijn voor onze eigen doeleinden en worden niet buiten Nederland gebruikt (nu of in de toekomst). Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Formulieren op de websites

Op de websites staan formulieren om een vraag te kunnen stellen. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om de vraag te kunnen beantwoorden. Indien nodig kunnen deze worden doorgestuurd aan een andere partij (meestal een van de aangesloten onderwijsinstellingen) om de vraag te beantwoorden.

De vraagsteller krijgt hiervan altijd een kopie. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen servers en (indien aangegeven) het versturen van nieuwsbrieven.

Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vragen beter te kunnen opvolgen.

De gegevens die u achterlaat zijn voor onze eigen doeleinden en worden niet buiten Nederland gebruikt (nu of in de toekomst). Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Hoelang worden gegevens bewaard?

Gegevens worden bewaard totdat u zelf heeft aangegeven dat de gegevens niet meer bewaard mogen worden.

U heeft het recht:

  • op inzage in de gegevens die wij van u hebben en je kunt deze laten corrigeren of verwijderen;
  • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief);
  • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar liever vragen we je eerst contact met ons op te nemen via info@aocraad.nl.

U kunt vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten aan:

info@groenelyceum.nl.